Lewackie Pitolenie

Lewackie Pitolenie o wolności i foliarstwie

March 14, 2022 www.orynski.eu Season 2 Episode 41
Lewackie Pitolenie
Lewackie Pitolenie o wolności i foliarstwie
Show Notes

Odcinek, w którym Maciek pyta Bereta czym jest dla niego wolność i okazuje się, że między innymi możliwością swobodnego popłynięcia w temat i w którym dzięki temu wychodząc od Ericha Fromma przez autostop, hippisów i foliarstwo dochodzimy do tematu dymarek.

Sprostowanie: Oczywiście do treści wkradła się nieścisłość. Fromm nie był w obozie koncentracyjnym, bo w czasie Holokaustu mieszkał już w Ameryce.